PRO PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

je připravena akce*

Redmi Note 53 GB + 32 GB

za 499 Kč
3 790 Kč

VÍCE

Redmi 6A 2 GB + 16 GB

za 399 Kč
2 290 Kč

VÍCE

Mi Band 2

za 99 Kč
599 Kč

VÍCE

Mi Smart Scale

za 199 Kč
749 Kč

VÍCE

Mi PowerBank 2S 10000 mAh

za 99 Kč
499 Kč

VÍCE

Mi In-Ear Headphones

za 1 Kč
249 Kč

VÍCE

* každý zákazník si může koupit pouze jeden zlevněný produkt

Po celý den sleva -30% pro všechny a na všechno*
* slevu nelze kombinovat a nevztahuje se na již zlevněné zboží

SOUTĚŽ

Soutěže se může zúčastnit každý, stačí kdykoliv v době
od 9:00 do 14:00 odchytit hostesku a vyplnit soutěžní leták.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

PROGRAM

9:00
Začátek registrací
do soutěže
............ 11:00
Slavnostní otevření
Mi Store
............ 16:30
Vyhlášení
soutěže

Po celý den bude přítomný maskot Mitu, balónky a dobrá nálada

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vybrali jsme pro vás nejzajímavější Xiaomi produkty, které se Vám určitě
budou hodit a můžete je zakoupit v nově otevřené prodejně Mi Store.

Elektrokoloběžka
Mi Electric Scooter

Intuitivní a lehce ovladatelná
Dlouhá výdrž baterie až na 30km jízdu
Dvojitý systém brzdění
Přenosná a skladná

VÍCE INFORMACÍ

Mi 8 Lite

Pocophone F1

Redmi Note 6 Pro

Redmi 6A

Amazfit 2 Stratos

Mi Air Purifier 2S

Chytrý způsob dýchání

VÍCE INFORMACÍ

Mi Robot Vacuum

Rychlý a chytrý úklid

VÍCE INFORMACÍ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, podle kterých bude probíhat Soutěž o Xiaomi produkty – 1x Mi Scooter, 1x Redmi Note 5 a 1x Mi Band 3.

II. Definice pojmů a základní podmínky soutěže
2.1 Pořadatelem je společnost Ranura s.r.o., IČ 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod Sp. zn. C 35033.
2.3 Soutěžícím se může stát každý člověk starší 18ti let, který se prokáže platným občanským průkazem.
2.4 Soutěžícím se stává každý, kdo splňuje podmínky předchozího odstavce a úplným a čitelným způsobem vyplní tento soutěžní leták.
2.5 Výhrou jsou následující produkty zn. Xiaomi: 1x Mi Scooter, 1x Redmi Note 5 a 1x Mi Band 3.
2.6 Výherce soutěže určuje a vyhlašuje Pořadatel po skončení soutěže.
2.7 Soutěž probíhá 8.12.2018. Výherci budou vylosováni ze Soutěžících, kteří správně zodpoví dotazy v soutěžním letáku.
2.8 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována žádnou třetí stranou. Veškeré informace získané v této soutěži náleží Pořadateli.

III. Obecné podmínky soutěže
3.1 Soutěže se mohou účastnit všichni lidé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami s výjimkou zaměstnanců, členů a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Rodinným příslušníkem se pro účely předchozí věty rozumí všechny osoby, jejichž vzájemný vztah je založen na pokrevním poutu anebo vznikl osvojením.
3.2 Pořadatel vyhodnotí, kdo se stal výhercem soutěže a výherce vyhlásí moderátor Pořadatele.
3.3 Pořadatel předá Výhru výherci bezprostředně po ukončení Soutěže. Nedostaví – li se výherce bezprostředně po jeho vyhlášení k převzetí Výhry, je Pořadatel oprávněn provést nové vyhodnocení soutěže a Výhru předat jinému Soutěžícímu anebo rozhodnout, že Výhra propadá. Právo původního výherce na předání Výhry v takových případech zaniká.
3.4 Pořadatel zašle výhercům bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení soutěže prostřednictvím elektronické pošty technické informace o Výhře, zejména podrobný návod k použití Výhry.
3.5 Záruka na Výhru není Pořadatelem poskytována. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jejího předání výherci.
3.6 Účast v soutěži ani Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní finanční plnění namísto Výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru plněním obdobného typu a hodnoty.
3.7 Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit podmínky soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či zcela zrušit, a to i po vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejího Výherce.
3.8 Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, kterou může Výhra výherci, popřípadě dalším osobám, které s ní přijdou do styku, způsobit, zejména v důsledku jejího užívání v rozporu s jejím účelem či návodem k použití.
3.9 Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího
4.1 Soutěžící se soutěže účastní dobrovolně.
4.2 Soutěžící se zavazuje sdělit Pořadateli úplné a pravdivé údaje nezbytné pro předání Výhry.
4.3 Soutěžící, který se stane výhercem, je povinen poskytnout Pořadateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost nezbytnou k předání Výhry.
4.4 Soutěžící se zavazuje chovat po celou dobu trvání soutěže tak, aby nedocházelo k porušování pravidel vyhlášené soutěže, platných právních předpisů České republiky, jakožto i tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoliv újmu.

V. Osobní údaje a informace o jejich zpracování
5.1 Pořadatel nakládá s osobními údaji Soutěžícího v souladu obecně závaznými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.
5.2 Správcem osobních údajů Soutěžícího je Ranura s.r.o., IČ 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň. Osobní údaje Soutěžícího jsou zpracovávány výhradně pro účely soutěže a právním základem jejich zpracování je odvolatelný souhlas Soutěžícího. Osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádným třetím stranám.

VI. Závěrečná ustanovení
6.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem potvrzuje, že byl s těmito Soutěžními podmínkami řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.
6.2 Soutěžní podmínky jsou platné a účinné ode dne 8.12.2018